หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับกลุ่มสตรีในตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดย : mang
อ่าน : 232
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เรื่อง   เชิญชวนเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับกลุ่มสตรีในตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี